Revize a školení

Firma PROFI-kompresory s.r.o. je oprávněna provádět veškeré revize a zkoušky vyhrazených zařízení tlakové nádoby. Jsme členem asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ) se sídlem v Praze. Veškerá revizní činnost se provádí na základě platných předpisů.

Nabízíme Vám revize a zkoušky

 • revize tlakových nádob skupiny A a B
 • revize kotlů parních a horkovodních PK 3, HK 3
 • firma vlastní oprávnění k provádění revizí a zkoušek, montáží a oprav tlakových zařízení vydané Báňským úřadem
 • firma vlastní oprávnění k provádění revizí a zkoušek, montáží a oprav tlakových zařízení vydané Ministerstvem obrany
 • zákonné prohlídky nízkotlakých kotelen
 • školení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob
 • školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen
 • příprava a zajištění zkoušek topičů parních a horkovodních kotlů
 • zpracování technické dokumentace tlakových nádob
 • odstranění závad z revizí a přípravu na kontrolu státního odborného dozoru SUIP
 • zpracování návrhů na atypická řešení, jejich projednání a potvrzení organizací ITI v rámci zákonných výjimek

Výsledkem naší činnosti je písemný revizní záznam jako záruka zákonného, bezproblémového a bezpečného provozu těchto vyhrazených technických zařízení. Součinností našich středisek vyřešíme jakýkoliv Váš problém v této oblasti a zaručujeme Vám funkčnost celého systému stlačeného vzduchu, aniž by jste byli nuceni ke koordinaci několika dodavatelů.

Kontrolní měření stěn ultrazvukem

Cílem této činnosti je zjištění tloušťky ocelových stěn, např. pro stanovení korozních úbytků, stanovení současného stavu zařízení, určení předpokládané doby životnosti apod.
S výhodou se používá pro zjištění stavu nepřístupných vnitřních částí, např. potrubí, nosných konstrukcí, v některých případech je uznávanou zákonnou náhradou vnitřních revizí.

Elektrojiskrové zkoušky smaltových povrchů

Zjišťuje se neporušenost – celistvost ochranné smaltové vrstvy. Měření prokáže i běžně neviditelné poškození homogenity vrstvy, např. póry. Zjištěné vady smaltu jsme schopni opravit.

Školení a přezkoušení obsluh tlakových nádob

Podle platných předpisů může provádět přezkoušení obsluh tlakových nádob pouze revizní technik s patřičným oprávněním. Tuto službu běžně provádíme při revizích tlakových nádob, nebo jako zvláštní službu bez souvislosti na další práce.

Školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen

Ve smyslu vyhlášky č. 91/1993 Sb. provádíme školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen na všechny druhy paliv (pevná paliva, plynná paliva, kapalná paliva).

Školení a příprava na zkoušky, zajištění zkoušek topičů parních a horkovodních kotlů

Zkoušky topičů parních a horkovodních kotlů provádí ze zákona pouze organizace státního dozoru, v současnosti Institut technické inspekce (ITI), která následně vydává „topičský průkaz“. Provádíme přípravu ke zkouškám a jejich organizační zajištění.

Montáže a opravy nádob

Firma vlastní oprávnění na montáže a opravy nádob ve smyslu vyhl. č. 18/1979 Sb.

Revize a školení:

Hana Smutná
Email: smutna@profikompresory.cz
Telefon: +420 466 415 338
Mobil: +420 733 684 585